עגלת הקניות שלך

סגור

עגלת הקנות שלך ריקה כרגע

התחברות

סגור

Shipping policy

US

0 kg–0.1 kg ₩6,500
0.1 Kg–0.2 Kg US$7.80
0.2 Kg–0.3 KgUS$9.60
0.3 Kg–0.4 Kg US$10.90
0.4 Kg–0.5 Kg US$12.60
0.5 Kg–0.6 Kg US$16.50
0.6 Kg–0.8 Kg US$17.50
0.8 Kg–0.9 Kg US$19.00
0.9 Kg–1 Kg US$21.00

1 Kg–1.2 KgUS$22.80
1.2 Kg–1.4 KgUS$25.00
1.4 Kg–1.5 KgUS$26.50
1.5 Kg–1.7 KgUS$28.50
1.7 Kg–1.9 KgUS$31.90
1.9 Kg–2 KgUS$32.80

2 Kg–2.5 KgUS$37.00
2.5 Kg–3 KgUS$43.00
3 Kg–3.5 KgUS$48.80
3.5 Kg–4 KgUS$54.90
4 Kg–4.5 KgUS$61.00
4.5 Kg–5 KgUS$67.00
5 Kg–5.5 KgUS$73.70
5.5 Kg–6 KgUS$80.40
Romania, Belarus, Serbia, Switzerland, Israel, Norway, Slovakia, Slovenia

0 Kg–0.1 Kg US$6.10
0.1 Kg–0.2 Kg US$7.80
0.2 Kg–0.3 Kg US$9.60
0.3 Kg–0.4 Kg US$11.30
0.4 Kg–0.5 Kg US$13.00
0.5 Kg–0.6 Kg US$14.80
0.6 Kg–0.7 Kg US$16.50
0.7 Kg–0.8 KgUS$18.20
0.8 Kg–0.9 Kg US$20.00
0.9 Kg–1 Kg US$21.70

1 Kg–1.1 KgUS$23.40
1.1 Kg–1.2 KgUS$25.20
1.2 Kg–1.3 KgUS$26.90
1.3 Kg–1.4 KgUS$28.60
1.4 Kg–1.5 Kg US$30.40
1.5 Kg–1.6 Kg US$32.10
1.6 Kg–1.7 KgUS$33.80
1.7 Kg–1.8 KgUS$35.60
1.8 Kg–1.9 KgUS$37.30
1.9 Kg–2 KgUS$39.00

Singapore, Malaysia, Japan

0 Kg–0.4 KgUS$5.50
0.4 Kg–0.7 Kg US$6.70
0.7 Kg–1 Kg US$7.90

1 kg–1.2 kg US$8.70
1.2 Kg–1.5 Kg US$9.90
1.5 Kg–1.8 Kg US$11.00
1.8 Kg–2 KgUS$11.70

2 Kg–2.5 KgUS$13.20
2.5 Kg–3 Kg US$14.70
3 Kg–3.5 KgUS$16.20
3.5 Kg–4 KgUS$17.70
4 Kg–4.5 KgUS$19.20
4.5 Kg–5.5 KgUS$23.20
5.5 Kg–6 KgUS$25.20
6 Kg–7 KgUS$29.20
7 Kg–8 KgUS$33.20

Lithuania, Estonia, Netherlands, Denmark, Germany, Luxembourg, Belgium, Sweden, Austria, Italy, Czech Republic, Portugal (18 out of 20 regions), Poland, France, Finland, Hungary, Southern France, Ukraine, Turkey, Spain, UK, Thailand, Taiwan

0 Kg–0.1 Kg US$4.50
0.1 Kg–0.2 Kg US$6.10
0.2 kg–0.3 kg US$7.50
0.3 Kg–0.4 Kg US$8.90
0.4 Kg–0.5 Kg US$10.40
0.5 Kg–0.6 Kg US$11.80
0.6 Kg–0.7 Kg US$13.20
0.7 Kg–0.8 Kg US$14.60
0.8 Kg–0.9 Kg US$16.10
0.9 Kg–1 Kg US$17.50

1 Kg–1.1 KgUS$18.90
1.1 Kg–1.2 KgUS$20.40
1.2 Kg–1.3 KgUS$21.80
1.3 Kg–1.4 KgUS$23.20
1.4 Kg–1.5 Kg US$24.60
1.5 Kg–1.6 Kg US$26.10
1.6 Kg–1.7 KgUS$27.50
1.7 Kg–1.8 KgUS$28.90
1.8 Kg–1.9 Kg US$30.40
1.9 Kg–2 KgUS$31.80

 


Brazil, Canada

0 Kg–0.1 Kg US$7.30
0.1 Kg–0.2 Kg US$9.30
0.2 Kg–0.3 Kg US$11.30
0.3 Kg–0.4 Kg US$13.20
0.4 Kg–0.5 Kg US$14.50
0.5 Kg–0.6 Kg US$16.50
0.6 Kg–0.7 Kg US$18.40
0.7 Kg–0.8 Kg US$20.50
0.8 Kg–0.9 Kg US$22.00
0.9 Kg–1 Kg US$24.30

1 Kg–1.1 KgUS$26.80
1.1 Kg–1.2 KgUS$28.90
1.2 Kg–1.3 KgUS$30.90
1.3 Kg–1.4 KgUS$33.60
1.4 Kg–1.5 Kg US$35.00
1.5 Kg–1.6 Kg US$37.50
1.6 Kg–1.7 KgUS$39.50
1.7 Kg–1.8 KgUS$42.00
1.8 Kg–1.9 KgUS$44.00
1.9 Kg–2 KgUS$45.60

 

 

Hong Kong

Standard 0 Kg–0.1 Kg US$6.70
Standard 0.1 kg–0.3 kg US$7.70
Standard 0.3 Kg–0.5 Kg US$8.70
Standard 0.5 Kg–0.7 Kg US$9.70
Standard 0.7 Kg–0.9 Kg US$10.70
Standard 0.9 Kg–1.1 Kg US$11.70

Standard 1.1 Kg–1.3 Kg US$13.10
Standard 1.3 Kg–1.5 Kg US$14.50
Standard 1.5 Kg–1.7 Kg US$15.90
Standard 1.7 Kg–1.9 Kg US$17.30
Standard 1.9 Kg–2 Kg US$18.00

Standard 2 Kg–2.5 Kg US$21.00
Standard 2.5 Kg–3 Kg US$23.50
Standard 3 Kg–3.5 Kg US$26.00
Standard 3.5 Kg–4 Kg US$28.50
Standard 4 Kg–5 Kg US$33.50
Standard 5 Kg–6 Kg US$38.50
Standard 6 Kg–7 Kg US$43.50